ویژگی آسانسور برقی

ویژگی آسانسور برقی

آسانسور برقی ممکن است دارای :
الف : رانش کششی (Traction Drive) : که سیم بکسل را بعلت اصطکاک با شیارهای قلکه کششی که متصل به گیربکس است به حرکت در می آید .
ب : رانش مثبت : که آسانسور توسط زنجیر یا سیم بکسل بعلل دیگری غیر از اصطکاک بحرکت در می آید .
پ : رانس با موتور مغناطیسی خطی (LSM) : که نیروی محرک به توسط کویلهائی که بطور خطی آرایش داده شده اند بطور مستقیم یا غیرمستقیم به کابین یا ورزنه تعادل اعمال شود .

قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از :
الف)وسایل تعلیق کاری کابین وزنه تعادل که می تواند سیم بکسل فولادی و یا زنجیر باشد .
ب)وسیله رانش که محرک آسانسور است و شامل :
– موتور الکتریکی
– گیربکس
– ترمز

– فلکه کششی و یا دنده زنجیر
– شاسی ماشین – کوپلینگها، محورها ، یاتاقانها
پ)کابین که مسافرین و یا بار را حمل می کند ، شامل یوک ، که چهار چوبی فلزی است و کابین از طریق آن به سیستم تعلیق متصل می شود ، کف کابین که بار را نگهداری می کند و بدنه کابین به کف متصل است .
قطعات دیگرعبارتند از :
– سیستم تعلیق
– راهنماها که باعث هدایت کابین در مسیر حرکت خود می شود .
– سیستم ایمنی
– درب کابین و محرک درب
ت)وزنه تعادل که برای جبران وزن کابین و قسمتی از ظرفیت بکار می رود .
ث)چاه آسانسور (Hoist Way)
این فضا قسمتی یا تماماً پوشیده است و از کف چاله تا سقف (کف موتورخانه) ادامه دارد در این فضا کابین و وزنه تعادل حرکت می کنند و شامل ریلهای راهنما برای کابین و وزنه تعادل و درهای طبقات و ضربه گیر در کف چاه می باشد .
ج)سیستم ایمنی
یک وسیله مکانیکی است که در صورت بروز هر گونه خرابی ، یا شل شدن سیم بکسل (زنجیر تعلیق) وسیله توقف و نگاهداشتن کابین و یا وزنه تعادل در روی ریل راهنما می باشد و اگر سرعت کابین در جهت پائین رفتن از مقدار مشخص شده ای تجاوز کند این مکانیز عمل می نماید ، عملکرد این مکانیزم توسط گاورنر که معمولاً در موتورخانه است شروع می شود .
ج)ضربه گیرها
کابین یا وزنه از حدود تعیین شده در چاهک گذشته و امکان برخورد با کف چاهک پیش می آید این وسیله از برخورد خشن جلوگیری می نماید . ضربه گیر ممکن است از جنس پلی اورتان ، فنر یا نوع روغنی انتخاب شود که بستگی به سرعت اسمی داشته و طوری طراحی می شود تا انرژی جنبشی کابین یا وزنه تعادل را جذب کرده (نوع فنری) و یا مستهلک نماید .
ح)تجهیزات الکتریکی
که شامل امکانات ایمنی و روشنایی نیز می گردد .

خ)سیستم کنترلی
یک نمونه از تجهیزات یک آسانسور برقی (رانش کششی) در شکل ۱-۱ نشان داده می شود .